Wireless Anti –Laser Jammer

Wireless Anti –Laser Jammer

ID 5a3e52e597dd8a70144708b9

5 В наличност

€ 60

€ 4.3


Описание


Най-сигурния начин за защита от подслушване чрез лазер!

Представлява мултифазов вибратов, който постоянно сменя честотата на вибрация, по този начин лазера, който е насочен към прозореца не може да бъде фокусиран и съответно подслушването става невъзможно.

Уреда се прилепва директно към прозореца чрез вакум.

Той се включва директно в режим на готовност с ключето индикиран от син диод, чрез натискане на един от бутоните на дистанционното се активира вибратора, който е индикиран от зелен диод!

Зареждането се извършва чрез стандартно зарядно тип нокиа мини и се индикира чрез червен диод.

С един заряд устройството може да стоии до 72 часа стендбай.

При 100% ползване издържа около 24 часа.